Kai ateina žmogo gimtadienis, kiti žmogai manosi turį teisę jį kankinti.